Klauzula informacyjna RODO dlaFanpage wyposazeniesamochodowe.pl w serwisie Facebook.com

1. Współadministratorem Twoich danych osobowych na Fanpage wyposażeniesamochodowe.pl - obok Facebook LTD. - jest:

Kamil Kędzior, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AURA KAMIL KĘDZIOR, ul. Kazimierza Pużaka 35a, 38-400 Krosno, NIP 6842501881, prowadzący profil (Fanpage) wyposażeniesamochodowe.pl w serwisie Facebook.com.

2. Kontakt ws. Twoich danych osobowych: napisz do nas na Facebooku lub na nasz adres
e-mail: kontakt@wyposazeniesamochodowe.pl lub listownie na adres pocztowy: AURA KAMIL
KĘDZIOR, ul. Kazimierza Pużaka 35a, 38-400 Krosno.


3. Cel przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu
prowadzenia przez firmę AURA fanpage na platformie Facebook, w szczególności w celu
kontaktowania się z Tobą, udzielania Ci odpowiedzi, organizowania konkursów oraz
prowadzenia marketingu bezpośredniego.


4. Wszelkie informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego
użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook ltd. z siedzibą w Irlandii.


5. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
a. identyfikator Facebooka (zawierający imię i nazwisko lub pseudonim);
b. zdjęcie profilowe (w przypadku jego zamieszczenia);

c. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-
użytkownik. Umieszczanie zdjęć na naszym fanpage jest całkowicie dobrowolne;

d. zawierająca dane osobowe treść Twoich komentarzy lub treść rozmowy prowadzonej z
nami przez aplikację Messenger (Chat) lub w inny sposób za pośrednictwem naszego
Fanpage;
e. dane o Twojej aktywności na naszym fanpage (kliknięcia w linki, tzw. polubienia,
deklaracje wzięcia udziału w wydarzeniach, reakcje na wyświetlane z naszego zlecenia
reklamy etc.).


6. Skąd mamy Twoje dane osobowe (źródło pochodzenia danych osobowych)?
a. Wysłanie do nas zapytania na czacie lub wiadomości na nasza skrzynkę odbiorczą;
b. Napisanie na naszym profilu komentarza, wklejenie zdjęcia lub innego materiały
graficznego;
c. Kliknięcie guzika „Lubię to” lub wstawienie tzw. emotikony.
d. Nie kupujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.


7. Przekazanie nam Twoich danych jest całkowicie dobrowolne i nie jest wymogiem zawarcia
z nami umowy.


8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz kierując do nas
zapytanie. Zgodę możesz wycofać w taki sam sposób, w jaki ją złożyłeś.
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wymiany informacji o naszej ofercie handlowej przed
zawarciem umowy.
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jakim
jest prowadzenie marketingu bezpośredniego, w tym prowadzenie Fanpage dla naszej
firmy oraz analizowanie danych statystycznych ruchu na naszym fanpage.


9. Nie profilujemy Twoich danych osobowych i nie podejmujemy wobec Ciebie
automatycznych lub indywidualnych decyzji opartych za profilowaniu.


10. Przekazywanie danych: Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom,
poza przypadkami, o których mowa w Regulaminie Facebook.


11. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas 30 dni od
udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania albo do momentu zakończenia współpracy lub na
czas przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata lub 6 lat) - jeśli zajdzie konieczność obrony
naszych praw lub dochodzenia naszych roszczeń. W przypadku danych osobowych
ujawnionych przez Ciebie w treści napisanych komentarzy, będą one dostępne na naszym
serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

12. Twoje dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności
w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na
zasadach określonych regulaminem Facebooka.


13. Twoje prawa odnośnie przetwarzanych przez nas danych osobowych:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
c. prawo do ich sprostowania,
d. prawo do usunięcia danych osobowych,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wobec prowadzenia marketingu
bezpośredniego wobec Ciebie
g. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych (jeśli będzie istniała taka możliwość).
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).